Rezerwacja 25 640 77 66

Newsy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - DLA WIDZÓW NOVE KINO SIEDLCE

 


 

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W NOVEKINO SIEDLCE:

 

1. Naszym widzom przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do kina.

3. Należy zachować odstęp w kolejce do kasy lub sali kinowej

4. Na salach kinowych udostępniamy  50% miejsc. Miejsca w  rzędach udostepnione są naprzemiennie, z zachowaniem  jednego wolnego miejsca między rzędami.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między rzędami nie dotyczy:

- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 r. życia.

- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Widza, który jest opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawnosci.

2. Zapewniamy dostępność środków do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się przed głównym wejściem oraz w toaletach.

3. W toaletach udostępnione są ręczniki papierowe (zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, suszarki do rąk są wyłączone).

4. Na terenie kina znajdują się wyznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

5. Toalety są sprzątane i dezynfekowane z częstotliwością min. co godzinę.

6. Zarówno w strefie sprzedaży biletów jak i  w strefie gastronomicznej  zwiększona jest częstotliwość odkażania infrastruktury, a także urządzeń systemów płatności.

7. Pracownicy są wyposażeni w maseczki/ przyłbice i rękawice ochronne.

8. Stanowiska sprzedaży: baru oraz kas biletowych są izolowane przegrodami ze szkła bezpiecznego, zapewniając bezpieczeństwo zarówno naszych Widzów jak i Pracowników.