Rezerwacja 22 828 93 03

Newsy

Konkurs CRUELLA W Kinie Atlantic!

KONKURS CRUELLA W KINIE ATLANTIC rozstrzygnięty! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Do każdej z wygranych osób odezwiemy się osobiście. W ręce zwycięzców trafią bluzy oraz książki związane z filmem CRUELLA. 

Wśród zwycięzców znaleźli się:

Alina E.

Monika K. 

Elżbieta M.

 

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu facebookowego, gdzie co jakiś czas będziemy ogłaszać nowe konkursu z filmowymi nagrodami!

 

Regulamin konkursu CRUELLA w Atlanticu

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Instytucja Filmowa „Max-Film” S.A., ul. Panieńska 11, 03-704 Warszawa, NIP: 525-000-58-57

 

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w poście na Facebooku.

2. Konkurs skierowany jest do widzów, którzy od 28.05.2021 do czasu ogłoszenia wyników byli uczestnikami pokazu filmu CRUELLA w Kinie Atlantic.

3. Konkurs trwa od 31.05.2021 roku do 04.06.2021 roku do godziny: 23:59

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 08.06.2021 roku na stronie www.kinoatlantic.com oraz na Facebooku Kina Atlantic.

 

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na opowiedzeniu, którego z czarnych charakterów z filmów Disneya darzy się największą sympatią i dlaczego.

11. W konkursie zostaną wybrani zwycięzcy, których odpowiedzi zespół Kina Atlantic uzna za najciekawsze. 

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości przez adres e-mail.

 

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: zestaw upominków filmowych związanych z filmem CRUELLA.

2. Nagrodę można odebrać osobiście w Kinie Atlantic. 

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2021 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy stronie www.kinoatlantic.com

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Cruella w Atlanticu”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 

 

x

Newsy

y

Polecamy również

Luca - dubbing

"Luca" to najnowsza animacja studia Disney/Pixar, której akcja rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód film opowiada o dorastaniu...
animowany/komedia/przygodowy

Minari - napisy

W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby...
dramat

Na rauszu - napisy

Ten eksperyment to jazda bez trzymanki! „Na rauszu” opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala...
komediodramat

Sweat

„Sweat” to poruszający i wyrazisty portret polskiej influencerki. Niezwykle współczesny film o nowym rodzaju samotności w czasach social mediów. - komitet selekcyjny Festiwalu w...
dramat

Baner